Oferta

  Zakres podstawowy
 • Pełna księgowość
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Rozliczenie z ZUS
 • Deklaracje VAT, PIT, CIT
 • Kadry i płace
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Sprawozdania do GUS
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych
 • Sporządzanie raportów i analiz
  Usługi dodatkowe
 • Reorganizacja działu księgowości
 • Przejście z PKPiR na pełną księgowość
 • Prostowanie błędów i nieprawidłowości
 • Wyprowadzanie zaległości

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, które związane są z pomocą w reorganizacji działu księgowości wynikającej z konieczności przejścia przedsiębiorstwa z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość.

Pomagamy także wyjść z trudnej sytuacji księgowej. Nasze Biuro Rachunkowe jest w stanie wyprowadzić księgi rachunkowe do stanu właściwego, zgodnego ze stanem obecnym przedsiębiorstwa oraz zgodnego ze standardami rachunkowymi. Wiemy, że uwolnienie zawodu księgowego wprowadziło na rynek księgowych nie do końca odpowiednio przygotowanych, którzy źle prowadzą później księgowość. Mamy doświadczenie w prostowaniu błędów i doprowadzania do rzetelnej księgowości.

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów, aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.